Departement landbou

Departementshoof: Landbou

Bo-Karoo Opleiding (BKO) is ʼn privaat beroepsopleidingsinstelling sonder winsoogmerk in Orania wat studente die ideale geleentheid bied om ʼn nasionaal geakkrediteerde kwalifikasie in ʼn veilige, gestruktureerde en landelike omgewing te verwerf. BKO fokus daarop om vryheid deur middel van gehalte-opleiding en -arbeid moontlik te maak deur studente toe te rus om hulle tot roepingsgedrewe volwassenes te vorm wat die arbeidsmark met selfvertroue kan betree.

Die minimum vereistes om vir die pos in aanmerking te kom, is soos volg:

 • ʼn toepaslike BCom- / BSc-honneursgraad in Landbou of ʼn verwante kwalifikasie;
 • ʼn minimum van 10 jaar se werkservaring in opleiding op tersiêre vlak asook in die landboubedryf;
 • ʼn minimum van vyf jaar se bestuurservaring; en
 • verblyfreg in Orania

Die verantwoordelikhede verbonde aan die pos sluit onder meer die volgende in:

 • die bepaling van BKO Landbou se lang-, medium- en korttermynstrategieë;
 • gehaltebestuur om te verseker dat BKO Landbou se opleidingstrategie in ooreenstemming met beste praktyk is en met ʼn sterk fokus op innoverend en tegnologies vooruitgaan;
 • die akkreditasie van nuwe programme en opleidingsmateriaal om te verseker dat BKO ten alle tye aan al die wetlike en regulatoriese vereistes voldoen;
 • die bedryfsbestuur van BKO se Landbou Departement ;
 • die vestiging en uitbouing van die Leer-my-hoe-proefplaas;
 • die vestiging van sterk langtermynverhoudinge in die gemeenskap en die streek; en
 • die bestuur en uitbou van die Landbou Departement se dinamiese personeel.

Die posbekleër moet voorts oor uitstekende menseverhoudinge beskik, terwyl dit ook van kardinale belang is om duidelik en doeltreffend met verskillende interne en eksterne rolspelers te kan kommunikeer.

Die suksesvolle kandidaat moet hom of haar ten volle vereenselwig met die waardes en werkswyse van die groter Solidariteit Beweging wat uit ʼn sterk morele, etiese en Christelike begronding voortspruit. Die suksesvolle kandidaat moet ook bereid wees om hom of haar volkome met die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap van Orania te vereenselwig. ʼn Sterk verbintenis met Orania se visie van selfstandigheid en selfwerksaamheid sal in die kandidaat se guns tel.

Indien jy aan dié profiel voldoen, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) voor of op 1 Julie 2024 per e-pos na Sumari Maartens by betrekkings@solidariteit.co.za.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.