Studieaansoeke vir 2025 is oop!

Studieaansoeke vir 2025 is oop!

Vroeë Kinderontwikkeling

As jy passievol is oor klein kinders en dalk reeds as ’n au pair werk, is hierdie kursus die ideale kursus vir jou. Jy kan ’n loopbaan bou wat jou, en ander, se lewens verryk.

Kwalifikasie

Toelatingvereistes

Modules

Opleidingsmodel

’n Vroeëkinderontwikkelingspraktisyn beplan en berei vroeëkinderaktiwiteite voor, fasiliteer en bemiddel leer, neem waar en assesseer die vordering van kinders. Daar word besin oor leer in ’n inklusiewe, speelgebaseerde omgewing om holistiese ontwikkeling van kinders (van konsepsie tot skoolgaande ouderdom) te ondersteun. Die leer vind plaas in sentrumgebaseerde of nie-sentrumgebaseerde omgewings.

 

Die kwalifikasie in Vroeëkinderontwikkeling bestaan uit drie komponente: teoretiese-, praktiese vaardigheids- en werkservaringmodules. Die teoretiese komponent word deur ’n ervare, geregistreerde vakspesialis in ’n moderne en goed toegeruste lesinglokaal aangebied. Praktiese vaardighede word in ‘n simulasielaboratorium ingeoefen en verder deur middel van werkservaring verfyn. Die werkservaringmodules word in diens van die gemeenskap aangewend.

 

Studente is verplig om alle kontaksessies, waartydens die lektor die voorgeskrewe teorie met hulle sal behandel, by te woon. Klasse begin daagliks 08:00 en kan met inbegrip van pouses en middagete tot 16:00 duur. Die werkservaringmodules word onder toesig van ervare personeel in Orania verrig.

 

Daar sal van alle studente verwag word om op ʼn deurlopende basis ʼn portefeulje van die werk wat hulle verrig het, by te hou. Hierdie portefeulje sal by die SETA ingehandig word as bewys dat die voorgeskrewe leer- en werkinhoud bemeester is, alvorens die student toelating to die eksterne eksamen verkry.

VIR WIE IS HIERDIE KURSUS?

As jy passievol is oor klein kinders en dalk reeds as ’n au pair werk, is hierdie kursus die ideale kursus vir jou. Jy kan ‘n loopbaan bou wat jou, en ander, se lewens verryk.

 

’n Vroeëkinderontwikkelingspraktisynskursus is ontwerp om individue voor te berei om effektief in vroeëkinderontwikkelingsomgewings te werk, kinders meer selfversekerd te maak en om hulle in die regte wegspringblokke vir leer en ontwikkeling te kry.

Die kursus se doel is:

◊ om jou met kennis en vaardighede toe te rus om as ’n vroeëkinderontwikkelingspraktisyn te funksioneer en kinders in hulle vroeë ontwikkeling te ondersteun;

◊ om jou toe te rus om babas en kleuters holisties – dus fisies, emosioneel, geestelik en sosiaal – te versorg;

◊ om op beide sentrumgebaseerde (plekke soos kleuterskole en dagsorgsentrums) en nie-sentrumgebaseerde (gemeenskapsgebaseerde of tuisgebaseerde) VKO-instellings te fokus; en

◊ om ’n beter toekoms vir ons kinders en ons samelewing te bou.

Die registrasiefooi vir

eerstejaars vir die jaar is R2 700.

Die totale studiekoste vir

eerstejaars vir die jaar is R11 500.

* Kosteverhogings geskied jaarliks

Die student se toelating tot BKO word bepaal deur vier faktore, nl.