Studieaansoeke vir 2025 is oop!

Studieaansoeke vir 2025 is oop!

BOERDERYBESTUUR

Hierdie nasionale diploma sal studente in staat stel om boerderybestuursfunksies en -produksiebesluite te verstaan, hoe om hulpbronne te benut, finansies te bestuur en landboubates te evalueer. Hulle word ook toegerus met praktiese kennis en vaardighede rakende plant- en veeproduksie asook basiese instandhouding in die Suid-Afrikaanse landbou-omgewing.

Kwalifikasie

Toelatingvereistes

Modules

Opleidingsmodel

Hierdie kwalifikasie is hoofsaaklik daarop gemik om aan die leerder tegniese, teoretiese, praktiese en werkplekkennis en vaardighede te gee wat in dié beroepsarea vereis word. Die ontwerp van hierdie kwalifikasie is sodanig dat dit leerders in staat stel om progressief die Nasionale N-diploma te verwerf sodra die vereiste werkservaringmodules voltooi is. Klasse word in Afrikaans aangebied, maar sekere studiemateriaal word slegs in Engels uitgereik.

Opleiding geskied aaneenlopend in drie fases, naamlik teoretiese-, praktiese vaardigheids- en werkservaringsmodules. Die teoretiese en praktiese opleiding geskied oor ’n tydperk van twee jaar en word in Orania afgelê. Binne die twee jaar word die eerste ses maande van die vereiste werkservaringtydperk afgelê. Studente is verplig om alle kontaksessies, waartydens die lektor die voorgeskrewe teorie met hulle sal behandel, by te woon. Klasse begin daagliks om 08:00 en kan met inbegrip van pouses en middagete tot 16:00 duur. Nadat die student gedurende hierdie tydperk al sy/haar N4-, N5- en N6-modules se eksamens suksesvol voltooi het, begin die laaste 12 maande se werkservaringtydperk.

Hierna dien die student hul volledige portefeulje van bewyse in sodat ‘n aansoek vir die diploma ingedien kan word.

POTENSIËLE WERKSGELEENTHEDE

NÁ VOLTOOIING VAN DIE KURSUS

POTENSIËLE WERKSGELEENTHEDE NÁ VOLTOOIING VAN DIE KURSUS

Die registrasiefooi vir

eerstejaars vir die jaar is R2 700.

Die totale studiekoste vir

eerstejaars vir die jaar is R60 500.

* Kosteverhogings geskied jaarliks

Die student se toelating tot BKO word bepaal deur vier faktore, nl.

Die toekoms van beroepsopleiding

Bo-Karoo Opleiding (BKO) is ‘n privaat, nie-winsgewende beroepsopleidingsinstelling wat deel vorm van die Solidariteit Beweging. Met ‘n aanvanklike groep van meer as 110 studente in 2023, bied die instelling ‘n unieke benadering tot opleiding wat studente blootstel aan ‘n plattelandse gevoel en ervaring…

Lees Meer »

Eerste daghuis bekendstelling

Ons het op 7 Junie 2023 ons eerste daghuis, Heldehuis, amptelik bekendgestel en die Heldehuis-skild onthul. Heldehuis is geskep om studente wat gebruik maak van private behuising buite BKO die geleentheid…

Lees Meer »