Bou- en Siviele Konstruksie

Hierdie geakkrediteerde kwalifikasie fokus op alle fasette van die boubedryf.

Kwalifikasie

Toelatingvereistes

Modules

Lees en interpretasie van bouplanne

TEËL EN PLAVEISEL

BEROEPSVEILIGHEID

MESSEL- EN PLEISTERWERK

OPRIGTING VAN DAKKE

BESTUUR VAN KONSTRUKSIEHULPBRONNE

EN NOG MEER…

Opleidingsmodel

Opleiding geskied aaneenlopend in drie fases, nl. teoretiese, praktiesewerkswinkel- en werkgebaseerde opleiding, wat mekaar oor ‘n tydperk van drie jaar afwissel. Studente is verplig om alle teoretiese en praktiese werkswinkelkontaksessies in Orania by te woon, waartydens die lektor die voorgeskrewe teorie met hulle behandel. Klasse neem daagliks tussen 08:00 en 09:00 in aanvang en kan, met inbegrip van pouses en middagete, tot 16:30 duur. Tydens die teoretiese en praktiese blokke sal studente dus in Orania wees, waarná hulle hul werkgebaseerde opleidingsblokke landswyd by enige geregistreerde kontrakteur kan verrig. Klasse word in Afrikaans aangebied, maar die studiemateriaal word in Engels uitgereik.

Gedurende die student se derde jaar, sal hy/sy die geleentheid gebied word om voorbereiding vir sy/haar vaktoets te doen. Wanneer die student al die vereistes slaag gedurende die vaktoetsvoorbereiding, sal die vaktoetsaansoekproses begin.

POTENSIËLE WERKSGELEENTHEDE

NÁ VOLTOOIING VAN DIE KURSUS

POTENSIËLE WERKSGELEENTHEDE NÁ VOLTOOIING VAN DIE KURSUS

Studiekoste vir 2025

Eerstejaars

Die registrasiefooi vir

eerstejaars vir die jaar is R2 700.

Die totale studiekoste vir

eerstejaars vir die jaar is R49 225.

Tweedejaars

Die totale studiekoste vir

tweedejaars vir die jaar is R47 435.

Derdejaars

Die totale studiekoste vir

derdejaars vir die jaar is R6 000.

Die student se toelating tot BKO word bepaal deur vier faktore, nl.